Monday, March 30, 2009

HMT329 Kesalahan dalam Penggunaan Bahasa pada Papan Tanda

Selain itu, kami juga melakukan pengamatan terhadap papan tanda yang mempunyai kesalahan dari segi penggunaan bahasa. Antara kesalahan tersebut yang telah kami temui ialah:
i. “Konsortium Bas Ekspress” yang sepatutnya adalah “Bas Ekspress Konsortium.”


ii. “Di larang masuk” adalah tergolong di dalam kesalahan penggunaan “di” yang sepatutnya dirapatkan dengan kata kerja larang dan sepatutnya ditulis dengan “Dilarang masuk”.

iii. “Rumahapi”. Ejaan pada kata ini adalah salah kerana sepatutnya rumah perlu dijarakkan dengan api iaitu “Rumah api”.


iv. “Disebelah gudang”. Di sini terdapat kesalahan penggunaan “di” iaitu “di” di dalam kata ini perlu dijarakkan dengan “sebelah” menjadi “di sebelah gudang” kerana sebelah menunjukkan kata nama dan perlu dijarakkan dengan “di”.


v. “Di-larang meletak basikel2”. Kata “di-larang” adalah salah dari segi ejaan iaitu sepatutnya kata “di” dan “larang” adalah dirapatkan dan bukannya diletakkan tanda sempang untuk menjadi kata kerja “dilarang”.

disediakan oleh,
5. Husna binti Hasan
17. Nur Najwa Hanim binti A.Rani
20. Oo Yun Kean

Sunday, March 29, 2009

HMT 329 : Pengamatan di Gurney

Daripada pengamatan kami di Gurney:
1) Kedai pertama yang kami kunjungi ialah kedai telefon bimbit. Kami telah menanyakan beberapa soalan kepada pemilik kedai tersebut yang berbangsa Cina. Hasil kajian tersebut kami mendapati informan tersebut telah menggunakan pencapuran kod di dalam berkomunikasi iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Antara contoh ayat yang dituturkan di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ialah:
i. Pengkaji : How much is it?
Informan: Depend on diamonds
ii. Pengkaji : Berapa pula harga yang ini?
Informan: Bergantung ikut model
Yang dah siap punya kita jual lain.

2) Kedai kedua yang telah kami kunjungi ialah kedai baju yang dimiliki oleh seorang wanita yang berbangsa Cina. Daripada pengamatan kami beliau amat fasih berbahasa Mandarin kerana beliau berkomunikasi di dalam bahasa Mandarin dengan kami iaitu apabila salah seorang daripada kami menanyakan soalan kepada beliau di dalam bahasa Mandarin. Walaupun kami juga mendengar perbualan tersebut namun, beliau tidak cuba menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu ketika berkomunikasi dengan kami. Antara soalan yang ditanyakan kepada beliau ialah:
i. Pengkaji : Ada saiz yang lebih besar tak?
ii. Informan : Tak ada cuma ada di situ sahaja (Dalam bahasa Mandarin)
iii. Pengkaji : Berapa harga?
iv. Informan : Semua 158 kecuali yang warna putih tu 179. (Dalam bahasa Mandarin)

3) Kedai ketiga yang kami kunjungi ialah kedai menjual barangan silver. Hasil daripada pengamatan kami, pemilik kedai tersebut yang berbangsa Cina tidak fasih berbahasa Inggeris. Buktinya, apabila kami menanyakan beliau dengan menggunakan bahasa Inggeris, beliau hanya menjawap dengan ringkas. Antara soalan yang kami tanyakan ialah:
i. Pengkaji : Is it silver?
ii. Informan : Yes.
iii. Pengkaji : No discount?
iv. Informan : No.

4) Informan kami yang keempat pula ialah seorang pengunjung Plaza Gurney, iaitu seorang wanita Melayu yang berumur dalam lingkungan 40-an. Daripada pengamatan kami, didapati bahawa terdapat percampuran kod dalam bahasa yang digunakan oleh informan ini. Buktinya, apabila kami menanyakan beliau dalam bahasa Inggeris, beliau menjawapnya dalam bahasa Melayu, dan terdapat sedikit penggunaan bahasa Inggeris. Buktinya dapat dilihat dalam petikan perbualan di bawah:
i. Pengkaji : Excuse me, do you know where is the baju kurung shop?
ii. Informan : Baju kurung? Kat sini tak dak baju kurung. Kat sini orang tak pakai
baju kurung, kat sini orang pakai skirt je.
iii. Pengkaji : So don’t have baju kurung here?
iv. Informan : You try la tengok kat third floor.
v. Pengkaji : Ok, thank you.

5) Kedai yang seterusnya kami kunjungi ialah pasaraya Parkson. Informan yang kami temubual ialah seorang pengawal keselamatan berbangsa India. Beliau merupakan seorang lelaki yang berusia lingkungan 40-an. Melalui temubual tersebut, kami mendapati bahawa informan ini tidak fasih berbangsa Inggeris. Buktinya, apabila kami bertanya sesuatu kepada beliau dengan menggunakan bahasa Inggeris, beliau kelihatan agak sukar untuk memberikan jawapan. Beliau hanya menggunakan bahasa Melayu untuk menjawap pertanyaan kami. Antara soalan yang ditanyakan kepada beliau ialah:
i. Pengkaji : Excuse me, where is the stationary department?
ii. Informan : (beliau hanya diam sebentar, dan kemudian mengulang pertanyaan kami) Stationary?
iii. Pengkaji : Yes, stationary.
iv. Informan : (Beliau diam lagi, dan kemudian bertanyakan kepada seorang jurujual lain dan kemudian menjawap dalam bahasa Melayu ) Sebelah sana.
v. Pengkaji : Thank you.

6). Seterusnya, kami bertanyakan soalan di kaunter pertanyaan. Informan kami terdiri daripada dua orang wanita berbangsa India yang berumur dalam lingkungan 30-an. Daripada perbualan tersebut, didapati bahawa kedua-dua informan ini fasih berbahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan bahasa Tamil. Buktinya dapat dilihat dalam petikan perbualan di bawah:
i. Pengkaji : Excuse me, where is the food court?
ii. Informan A: Food court? At the basement.
iii. Pengkaji : Ada banyak pilihan makanan tak?
iv. Informan B: Ada banyak. Macam-macam lah.
v. Pengkaji : Sedap tak?
vi. Informan B: Kat sini, semuanya sedap.
vii. Pengkaji : How about the price?
ix. Informan A: The price, ok la..
x. Informan B: (berkata sesuatu kepada informan A dalam bahasa Tamil, dan kemudian bercakap dalam bahasa Melayu kepada kami) Price kat sini ok lah. Kalau you nak compare dengan tempat lain, kat sini ok lah. Tapi kalau you nak murah, you pi McD lah. Only six ringgit, you can get burger, French fries, and soft drink also.
xi. Pengkaji: Ok, thank you.

Thursday, February 12, 2009

ungkapan selamat tahun baru cina

Selamat Tahun Baru Cina


gōng xǐ fā cāi (Bahasa Mandarin)
gēong hì hùak cāi (Bahasa Teochew)
gēong hì hùat cāi (Bahasa Hokkien)
gūng hī fàt chōi (Bahasa Hakkha)
gōng héi fǎt chǒi ( Bahasa Cantonese)

Thursday, February 5, 2009

perbandingan konsep milik atau punya antara bahasa Mandarin, dialek Hakkha dan dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor


3. Choo Hooi Lean
5. Husna Hasan

1.0 Pendahuluan
Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga, punya beerti mempunyai iaitu ada, memiliki, dan kepunyaan iaitu sesuatu yang dimiliki, hak, milik (2002: 1072). Milik pula beerti kepunyaan, hak (2002: 89). Maka, konsep milik juga disebut sebagai konsep punya. Esei ini akan membandingkan konsep milik atau punya bagi bahasa Mandarin, dialek Hakkha yang digunakan oleh Choo Hooi Lean dengan dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor yang digunakan oleh Husna Hasan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui konsep milik atau punya bagi ketiga-tiga bahasa.

2.0 Analisis Konsep Milik

Bagi bahasa Mandarin, konsep milik biasanya ditunjukkan dengan kata ‘de’ dan akan muncul selepas kata ganti nama. Begitu juga dengan dialek hakkha, iaitu kata ‘ei’. Namun, di dalam dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor konsep milik hadir sebelum kata ganti nama. Contoh ayat dalam dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor ialah ‘buku saya’ manakala bagi bahasa Mandarin iaitu ‘wo de shu’ dan dialek Hakkha ialah ‘ngai ei shu’.Bagi bahasa Mandarin, konsep milik ditunjukkan dengan kata ‘de’ yang hadir selepas kata ganti nama ‘wo’. Keadaan ini juga bersamaan dengan dialek Hakkha iaitu kata ‘ei’ yang hadir selepas kata ganti nama ‘ngai’ yang membawa maksud saya. Namun konsep milik bagi dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor adalah sebaliknya kerana konsep milik hadir sebelum kata ganti nama ‘saya’ dan konsep milik tidak ditunjukkan oleh sebarang kata berbanding bahasa Mandarin dan dialek Hakkha yang ditunjukkan melalui kata seperti kata ‘ei’ dan ‘de’ yang membawa maksud punya.

Walau bagaimanapun, dalam bahasa Mandarin, kata yang menunjukkan konsep milik, iaitu ‘de’ boleh digugurkan mengikut penggunaan kesantunan bahasa. Misalnya, dalam frasa ‘wo de jia’ yang membawa maksud rumah saya. Dalam frasa ‘wo de jia’ ini, kata ‘de’ yang menunjukkan konsep milik sebenarnya boleh digugurkan menjadi ‘wo jia’. Contoh dalam ayat ialah seperti berikut:

Bagi contoh dua dan tiga, dengan jelasnya konsep milik hadir selepas kata ganti nama dalam bahasa Mandarin dan dialek Hakkha yang menunjukkan bahawa konsep milik hadir selepas kata pemilik. Contonya, ‘wo de yi fu ang zang le’, kata ‘de’ yang menunjukkan punya hadir selepas kata ganti nama ‘wo’ yang menunjukkan pemilik bagi ‘yi fu’ yang bermaksud baju. Berbanding dengan dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor, konsep milik hadir sebelum kata ganti nama seperti ‘baju aku dah kotor’. Kata ‘baju’ hadir sebelum pemilik iaitu ‘aku’.

Bagi penggunaan kata jamak, konsep milik di dalam dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor tidak berubah dalam struktur ayatnya. Contohnya, 'baju-baju aku dah buruk'. Dapat dilihat di sini bahawa konsep milik tetap hadir sebelum kata ganti nama 'saya' dan tidak ditunjukkan dengan sebarang kata lain iaitu tiada kata tambahan yang menunjukkan konsep jamak dan hanya ada gandaan kata sahaja. Bagi bahasa Mandarin dan dialek Hakkha, konsep milik tetap hadir selepas kata ganti nama. Namun, terdapat penambahan kata untuk menunjukkan kata jamak. Contohnya, di dalam ayat 'wo de hen_hua yi_fu jiu le' <> 'saya punya banyak baju buruk sudah' dalam bahasa Mandarin dan 'ngai ei ho_do sam fai liao' <> 'saya punya banyak baju buruk sudah' di dalam dialek Hakkha yang bermaksud baju-baju saya sudah buruk di dalam bahasa baku. Melalui contoh ayat ini, di dapati bahawa di dalam bahasa Mandarin dan dialek Hakkha mempunyai kata tambahan iaitu 'banyak' dalam ayat bagi menunjukkan kata jamak dalam konsep milik iaitu 'hen_dua' <> 'banyak' dalam bahasa Mandarin dan 'ho_do' <> 'banyak' dalam dialek Hakkha.

Selain itu, terdapat juga kata sendi nama ‘kepada’ di dalam ungkapan kata yang mempunyai konsep milik. Contohnya, di dalam bahasa Mandarin konsep milik yang terdapat kata sendi nama ‘kepada’ dapat ditunjukkan dalam penggunaan nama seperti Choo Hooi Lean <> Hooi Lean ialah anak kepada keluarga Choo. Bagi ayat ini, Choo menunjukkan nama keluarga, manakala Hooi Lean menunjukkan Hooi Lean ialah anak kepada keluarga Choo. Hal ini sama dengan dialek Hakkha. Oleh itu, bagi bahasa Mandarin dan dialek Hakkha tidak terdapat apa-apa kata yang menunjukkan kata sendi nama ‘kepada’ di dalam konsep milik dalam penggunaan nama. Di dalam dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor pula, tidak terdapat kata sendi nama ‘kepada’ bagi menunjukkan konsep milik anak dalam penggunaan nama tetapi terdapat kata ‘binti’ bagi menunjukkan kata sendi nama ‘kepada’ dalam penggunaan nama. Contohnya, Husna binti Hasan <> Husna ialah anak kepada Hasan.

Dari segi hukum DM pula iaitu konsep diterangkan dan menerangkan, terdapat perbezaan di antara bahasa Mandarin dan dialek Hakkha dengan dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor. Contohnya, di dalam bahasa Mandarin, wo de che <> saya punya kereta, dialek Hakkha ialah ngai ei cha <> saya punya kereta dan dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor ialah kete aku <> kereta saya. Daripada contoh frasa tersebut, di dapati bahawa bahasa Mandarin dan dialek Hakkha tidak menepati hukum DM di dalam konsep milik kerana kata yang menunjukkan hukum ‘menerangkan’ iaitu wo <> saya di dalam bahasa Mandarin dan ngai <> saya di dalam dialek Hakkha hadir dahulu sebelum kata yang menunjukkan hukum ‘diterangkan’ di dalam konsep milik bagi frasa tersebut. Namun, di dalam dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor, frasa yang ditunjukkan menepati hukum DM iaitu hukum ‘diterangkan’ hadir sebelum hukum ‘menerangkan’ iaitu ‘kete’ ialah hukum ‘diterangkan’ dan ‘aku’ ialah hukum ‘menerangkan’.

Seterusnya, di dalam konsep milik terdapat pengguguran yang berlaku di dalam dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor iaitu bagi kata ‘punya’ untuk menunjukkan konsep milik. Namun, di dalam bahasa Mandarin dan dialek Hakkha tidak terdapat pengguguran bagi kata ‘punya’ untuk menunjukkan konsep milik. Contohnya, wo de che <> saya punya kereta dan dialek Hakkha iaitu ngai ei cha <> saya punya kereta. Berdasarkan contoh ini, kata ‘punya’ dikekalkan di dalam bahasa Mandarin dan dialek Hakkha untuk menunjukkan konsep milik tetapi di dalam dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor, terdapat pengguguran kata ‘punya’ untuk menunjukkan konsep milik. Contohnya, kete aku <> kereta saya. Di sini dapat dilihat bahawa tiada kata ‘punya’ bagi menunjukkan konsep milik. Hal ini dapat ditunjukkan dalam rumus ini, kereta kepada saya <> saya punya kereta (bahasa Mandarin dan dialek Hakkha) = kete Ø aku (dialek Melayu Selatan di Tanjong Karang Selangor).

3.0 Penutup

Daripada kajian ini, didapati bahawa konsep milik bagi bahasa Mandarin dan dialek Hakkha adalah sama, iaitu konsep milik hadir selepas kata ganti nama manakala konsep milik hadir sebelum kata ganti nama dalam dialek Melayu Selatan dan bahasa Melayu baku.

Wednesday, February 4, 2009

HMT 329: MEET UNCLE HUSSIEN

Meet Uncle Hussien: Lagu Untukmu

Kami membuat analisis konstrastif terhadap lirik lagu ini menggunakan aspek semantik.

Lagu ini membawa maksud tiada apa-apa juga perkara yang dapat mengubati hati penulis lirik yang telah dilukai. Luka itu menyebabkan penulis berkeadaan seperti seseorang yang lumpuh dan tidak mampu berdiri. Penulis juga menyatakan bahawa beliau tidak akan berubah, daripada dirinya yang sebenar walaupun hati kekasih penulis bukan untuknya.

Penulis menyatakan bahawa pasangannya bahagia namun pemikiran antara mereka berbeza, yang menyebabkan hati mereka tidak mungkin bersatu.

Seterusnya, penulis mempersoalkan tentang bandingan dirinya dengan boneka yang selalu dimainkan dan dikawal oleh kekasihnya. Penulis menegaskan bahawa dirinya juga mempunyai hati dan perasaan dan menanyakan kepada pasangannya adakah dirinya pernah difikirkan. Penulis menyatakan bahawa cukuplah segala yang telah dilakukan oleh pasangannya.

Penulis juga tidak memahami dan tidak dapat melayan sikap pasangannya yang merupakan seorang gadis. Penulis menegaskan bahawa beliau dan pasangannya berbeza. Penulis ingin dibebaskan dan dilepaskan kerana mereka tidak sehaluan. Bagi penulis, cukuplah setakat di sini sahaja hubungan mereka berdua.

5. Husna Hasan
17. Nur Najwa Hanim A.Rani

Sunday, January 18, 2009

HMT 329: Tajuk: Perbandingan Hubungan Perkataan Dengan Makna Untuk Berita Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Dari Aspek Kata Relatif “Yang”. (Analisis

Tajuk: Perbandingan Hubungan Perkataan Dengan Makna Untuk Berita Bahasa Melayu Dan Bahasa Inggeris Dari Aspek Kata Relatif “Yang” dan "that". (Analisis Kontrastif Semantik)

1.0 Pendahuluan
Kami akan menjalankan kajian mengenai perbandingan hubungan perkataan dengan makna antara berita bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kajian ini adalah tergolong dalam aspek sinonim antara interbahasa iaitu bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris.

Merujuk kamus dewan edisi keempat muka surat 1502, sinonim bermaksud kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata lain. Sinonim juga bermaksud
kata seerti atau kata yang mempunyai sama maksud. Sebagai contoh perkataan jika sama ertinya dengan andai. Contoh lain ialah dekad dengan dasawarsa, atau tamadun dengan peradaban. (http://ms.wikipedia.org/wiki/Sinonim, 16 Januari 2009).
Menurut Yule 1996: 118; O’Grady, 2000: 225; Fromkin et all, 2003: 181; Finegan, 2004: 192; Kuiper and Allan, 2004: 54 dalam Radiah Yussoff dan Nor ‘Aini Ismail: 106:
“Sinonim bermaksud perkataan berlainan bentuk dari segi ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama.”
Menurut Frank Parker dalam bukunya Linguistik Untuk Bukan Ahli Linguistik muka surat 48:
“dua perkataan dikatakan bersinonim sekiranya ia mempunyai maksud yang sama iaitu sekiranya ia mempunyai nilai-nilai yang sama dari segi fitur semantiknya.”

2.0 Tujuan
Tujuan kami menjalankan kajian ini ialah untuk melihat aspek sinonim dalam penggunaan kata antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perbandingan yang kami jalankan ini melibatkan data yang didapati daripada akhbar dalam talian iaitu Bernama Online. Kami memfokuskan kajian kami terhadap aspek semantik dalam penggunaan kata relatif “yang” dalam bahasa Melayu dan “that” dalam bahasa Inggeris. Kajian kami ini adalah untuk melihat perbandingan atau analisis kontrastif dari aspek semantik antara kedua-dua bahasa.

3.0 Kaedah
Bagi menjalankan kajian ini kami menggunakan kaedah korpus textstat yang melibatkan konkordans dari empat artikel berita yang kami gunakan iaitu kami menggabungkan dua artikel dalam bahasa Inggeris dan dua artikel lagi dalam bahasa Melayu. Kemudian, kami melihat jumlah penggunaan kata dalam keempat-empat artikel tersebut melalui korpus excel yang dibina melalui textstat.

4.0 Analisis dan Dapatan
Berdasarkan kekerapan penggunaan kata dalam keempat-empat artikel yang telah kami gabungkan kami memilih untuk mengkaji kata relatif “yang”. Hal ini kerana kata relatif “yang” merupakan kata yang paling kerap muncul dalam data tersebut. Buktinya kata “yang” muncul sebanyak 46 kali dalam kedua-dua artikel yang berbahasa Melayu. Namun, dalam artikel bahasa Inggeris kata “yang” disebut sebagai “that” dan ianya muncul sebanyak 13 kali sahaja.
Menurut Tatabahasa Dewan, muka surat 240, kata relatif atau kata hubung pancangan relatif ialah kata yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan satu klausa kecil yang lain iaitu “yang”.
Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat muka surat 1811, kata “yang” bermaksud kata penghubung untuk menyatakan bahawa kata keterangan berikutnya dipentingkan atau menunjukkan kelainan.
Dalam bahasa Melayu, penggunaan kata “yang” adalah untuk menghubungkan sesuatu kata dengan kata lain untuk menghasilkan satu ayat yang sempurna dan gramatis. Buktinya dapat dilihat melalui contoh ayat dalam data yang diperolehi melalui artikel Bernama yang kami kaji. Contohnya, “hanya beberapa teksi sahaja yang berhenti untuk mengambil penumpang ke destinasi masing-masing.”

Manakala dalam bahasa Inggeris, kata “yang” digunakan sebagai “that” iaitu untuk merujuk kepada sesuatu atau seseorang yang tidak berdekatan atau yang berdekatan dengan penutur. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 1531). Contohnya dapat dilihat melalui petikan dalam artikel Bernama yang kami kaji iaitu "Your city is big, but it seems that there are not many taxis around."

Berdasarkan maksud yang kami perolehi melalui sumber yang telah dinyatakan di atas terbukti bahawa penggunaan kata “yang” dalam bahasa Melayu dan kata “that” dalam bahasa Inggeris mempunyai fungsi kata yang sama iaitu kata yang menghubungkan sesuatu kata dalam ayat. Hal ini boleh dilihat melalui contoh ayat yang kami berikan di atas.

Berdasarkan data yang diperolehi, terbuktilah bahawa kata “yang” dalam bahasa Melayu dan kata “that” dalam bahasa Inggeris adalah bersinonim. Hal ini kerana kedua-dua kata ini mempunyai makna kata yang sama dan fungsi penggunaan yang sama. Hal ini terbukti melalui contoh ayat dalam data yang kami perolehi iaitu “hanya beberapa teksi sahaja yang berhenti untuk mengambil penumpang ke destinasi masing-masing.” Dalam bahasa Melayu dan kata "Your city is big, but it seems that there are not many taxis around" dalam bahasa Inggeris. Perbandingan contoh ayat ini menunjukkan bahawa kata “yang” dan “that” mempunyai makna dan fungsi yang sama dalam data yang kami kaji.

Namun begitu, terdapat juga keadaan di mana kata “yang” dan “that” tidak digunakan pada masa yang sama. Hal ini dapat kami buktikan melalui peratus kekerapan kedua-dua kata ini dalam keempat-empat artikel yang kami kaji iaitu artikel bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dalam artikel berbahasa Melayu kata “yang” muncul sebanyak 46 kali iaitu 3.39%. Manakala dalam artikel berbahasa Inggeris, kata “that” hanya muncul sebanyak 13 kali iaitu 0.89%. Hal ini menunjukkan bahawa kata “that” dalam bahasa Inggeris kurang digunakan berbanding kata “yang” dalam bahasa Melayu. Contohnya dapat dilihat melalui ayat berikut

i. "Selain daripada itu, saya tidak mempunyai apa-apa rungutan terhadap khidmat teksi Kuala Lumpur,"katanya.


ii "Other than that, I have no complaints about Kuala Lumpur's taxi service," he added.
Berdasarkan ayat di atas, terbukti bahawa penggunaan kata “that” dalam bahasa Inggeris adakalanya tidak digunakan dalam bahasa Melayu.

Namun, terdapat juga keadaan di mana kata “yang” digunakan dalam bahasa Melayu tidak digunakan dalam bahasa Inggeris. Contohnya dapat dilihat melalui ayat berikut

i. Haneef Khan, dari Yemen yang datang ke Kuala Lumpur untuk aktiviti

ii. Haneef Khan, a tourist from Yemen who came to Kuala Lumpur

Berdasarkan ayat di atas, terbukti bahawa penggunaan kata “yang” dalam bahasa Melayu adakalanya tidak digunakan dalam bahasa Inggeris iaitu “that”. Hal ini juga terbukti melalui peratus kekerapan yang kami perolehi.

5.0 Penutup
Kesimpulannya, berdasarkan daripada kajian yang kami dapati melalui data yang dikumpul, penggunaan kata “yang” dalam bahasa Melayu adalah bersinonim dengan penggunaan kata “that” dalam bahasa Inggeris. Namun, melalui peratus kekerapan yang kami kaji didapati bahawa adakalanya penggunaan kata “yang” dalam bahasa Melayu tidak digunakan dalam bahasa Inggeris iaitu “that” dalam konteks yang sama dan begitulah sebaliknya.Bibliografi

Hornby. AS. (2005). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. New York: Oxford University Press.

Nik Safiah Karim. Et all. (2006). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Parker. F. (1994). Linguistik Untuk Bukan Ahli Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radiah Yussoff dan Nor ‘Aini Ismail. (2005). Linguistik Pengenalan. Petaling Jaya: Pearson Prentice Hall.

________. (2005). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Artikel

http://www.bernama.com/bernama/v5/bm/newsfeatures.php?id=384078. [16 Januari 2009]


Wikipedia. 5 Mac 2008. sinonim. <
http://ms.wikipedia.org/wiki/Sinonim>. [16 Januari 2009].5. Husna Hasan

17. Nur Najwa Hanim A.Rani

HMT 329: langkah membina konkordans

HMT 329, 15 JAN 09: Langkah-langkah membina konkordans.

1) Bina satu fail baru di desktop anda. Buka fail tersebut.

2) Klik kanan, bina satu “text document”. Namakan semula fail tersebut. Contohnya: UMrencana1_15jan09.txt


3) Buka “utusan online”, dan cari rencana. “copy” tajuk rencana tersebut. Hanya tajuk sahaja, gambar tidak perlu.

4) Buka “text document” (UMrencana1_15jan09.txt), akan keluar “new text document-notepad”, dan “paste” tajuk rencana yang telah di “copy” dari Utusan online. Simpan atau “save” dokumen tersebut.


5) “Highlight” apa-apa tulisan yang terdapat di bawah gambar dalam rencana tersebut. “Copy” tulisan tersebut, dan “paste” dalam “notepad”. “Save” data tersebut dan “close”.

6) Buka “new Microsoft word”. Namakan semula fail tersebut. Contoh: UMrencana1_15jan09.doc. Buka fail tersebut.


7) Buka rencana di Utusan online, “copy all”, (termasuk gambar yang ada), “paste” dalam “word” (UMrencana1_15jan09.doc), dan “save”. Tutup fail tersebut.
8) “Copy” fail “word” tersebut, dalam folder yang sama. Namakan semula fail tersebut. Contoh: UMrencana1_15jan09_cuci. Buka fail tersebut.

9) “Highlight” tulisan di bawah gambar, “cut”, dan “paste” di akhir petikan rencana. “Save” data tersebut.


10) “Highlight” gambar, klik “table”, dan “delete table”. “Save” data tersebut.

11) Buka “new Microsoft word”, namakan semula sebagai “tajuk artikel”, dan bina jadual dengan 3 kolum. “Copy” tajuk rencana dan nama pengarangnya di Utusan online. “Paste” dalam kolum pertama. “Copy” alamat laman web Utusan online, dan “paste” dalam kolum kedua. Pada kolum ketiga, masukkan tarikh, dan semua tajuk fail yang dibina. “Save”, dan “close”.

12) “Minimize” semua folder. Pastikan komputer berada pada desktop. Klik pada “textstat”. Klik pada korpus, dan “new corpus”. Cari folder anda di desktop. Klik pada fail “UMrencana1_15jan09.txt”. Klik, dan masukkan ke “file name”. Buang “txt” pada nama fail, biarkan nama fail itu sebagai “UMrencana1_15jan09”. Klik “ok”.

13) Klik “corpus”, dan “add local file”. Cari folder anda, dan “open” “UMrencana1_15jan09.txt”. “Maximize” jika ingin memastikan bahawa anda telah memilih fail yang betul.

14) Klik pada “wordforms”, kemudian klik pada “frequency list”.

15) Klik pada “export”, klik pada “frequency list” dan klik “excel”. Kemudian, akan keluar data dalam bentuk “excel”. “Save as” fail tersebut dalam folder anda. Namakannya sebagai “UMrencana1_15jan09_frequency_asal.xls”.

16) Klik “concordans”, dan lihat “option”, tandakan
(/) pada bahagian tersebut: (/) search whole words only.
(/) search case insensitive.

17) “Export” “concordans list”, klik pada Microsoft word”, iaitu “UMrencana1_15jan09_concord.asal.doc”.

18) Untuk menghasilkan korpus yang besar, klik “corpus”, “add local file”, dan masukkan data, (fail-fail) yang banyak.5. Husna Hasan
17. Nur Najwa Hanim A.Rani